images (2)_7.jpgЗаземлення електроустановки — навмисне електричне з'єднання її корпусу із заземляючим пристроєм.

Заземлення електроустановок буває двох типів: захисне заземлення і занулення, які мають одне і теж призначення - захистити людину від ураження електричним струмом, якщо він доторкнувся до корпусу електроприладу, який через порушення ізоляції опинився під напругою.

Захисне заземлення - навмисне з'єднання із землею частин електроустановки. Застосуються в мережах з ізольованою нейтраллю.

У разі виникнення пробою ізоляції між фазою і корпусом електроустановки корпус її може опинитися під напругою. Якщо до корпусу в цей час доторкнулася людина - струм, що проходить через людину, не представляє небезпеки, тому що його основна частина потече по захисному заземленню, яке володіє дуже низьким опором. Захисне заземлення складається із заземлювача і заземляючих провідників.

Є два види заземлювачів – природні і штучні.

До природних заземлювачів відносяться металеві конструкції будівель, надійно сполучені із землею.

В якості штучних заземлювачів використовують сталеві труби, стрижні або кутник, завдовжки не менше 2,5 м, забитих в землю і сполучених один з одним сталевими полосами або привареним дротом. В якості заземляючих провідників, які сполучають заземлювач із заземляючими приладами зазвичай використовують сталеві або мідні шини, які або приварюють до корпусів машин, або сполучають з ними болтами. Захисному заземленню підлягають металеві корпуси електричних машин, трансформаторів, щити, шафи.

Захисне заземлення значно знижує напругу, під яку може потрапити людина. Це пояснюється тим, що провідники заземлення, самі заземлювач і земля мають деякий опір. При пошкодженні ізоляції струм замикання протікає по корпусу електроустановки, заземлювачу і далі по землі до нейтралі трансформатора, викликаючи на їх опорі падіння напруги, яка хоча і менше 220 В, але може бути відчутно для людини. Для зменшення цієї напруги необхідно пзастосувати заходи до зниження опору заземлювача щодо землі, наприклад, збільшити кількість штучних заземлювачів.

Занулення — навмисне електричне з'єднання частин електроустановки, що нормально не знаходяться під напругою з глухо заземленою нейтраллю з нульовим дротом. Це призводить до того, що замикання будь-якої з фаз на корпус електроустановки перетворюється на коротке замикання цієї фази з нульовим дротом. Струм в цьому випадку виникає значно більший, ніж при використанні захисного заземлення, і захисна апаратура спрацює ефективніше. Швидке і повне відключення пошкодженого устаткування — основне призначення занулення.

Розрізняють нульовий робочий провідник і нульовий захисний провідник.
Нульовий робочий провідник служить для живлення електроустановок і має однакову з іншими проводами ізоляцію і достатній перетин для проходження робочого струму.

Нульовий захисний провідник служить для створення короткочасного струму короткого замикання для спрацьовування захисту і швидкого відключення пошкодженої електроустановки від живлячої мережі. В якості нульового захисного дроту можуть бути використані сталеві труби електропроводок і нульові дроти, що не мають запобіжників і вимикачів.
Позначення системи заземлення.

Системи заземлення розрізняються по схемах з'єднання і числі нульових робочих і захисних провідників.

Перша буква в позначенні системи заземлення визначає характер заземлення джерела живлення:

T — безпосереднє з'єднання нейтралі джерела живлення із землею.
I — всі струмоведучі частини ізольовані від землі.
Друга буква в позначенні системи заземлення визначає характер заземлення відкритих провідних частин електроустановки будівлі:
T — безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки будівлі із землею, незалежно від характеру зв'язку джерела живлення із землею.
N — безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки будівлі з точкою заземлення джерела живлення.
Букви, наступні через риску за N, визначають спосіб пристрою нульового захисного і нульового робочого провідників: C — функції нульового захисного і нульового робочого провідників забезпечується одним загальним провідником PEN.
S — функції нульового захисного PE і нульового робочого N провідників забезпечуються роздільними провідниками.

Основні системи заземлення.

1. Система заземлення TN-C.

tnc.gif

До системи TN-C відносяться трифазні чотирипровідні (три фазні провідники і PEN- провідник, що суміщає функції нульового робочого і нульового захисного провідників) і однофазні двопровідні (фазний і нульовий робочий провідники) мережі будівель старої споруди. Ця система проста і дешева, але вона не забезпечує необхідний рівень електробезпеки.

2. Система заземлення TN-C-S.

tncs.gif

В даний час застосування системи TN-C на об'єктах, що знов будуються і реконструюються, не допускається. При експлуатації системи TN-C в будівлі старої споруди, призначеній для розміщення комп'ютерної техніки і телекомунікацій, необхідно забезпечити перехід від системи TN-C до системи TN-S (TN-C-S).

Система TN-C-S характерна для мереж, що реконструюються, в яких нульовий робочий і захисний провідники об'єднані тільки в частині схеми, у ввідному пристрої електроустановки (наприклад, ввідному квартирному щитку). У ввідному пристрої електроустановки суміщений нульовий захисний і робочий провідник PEN роздільний на нульовий захисний провідник PE і нульовий робочий провідник N. При цьому нульовий захисний провідник PE сполучений зі всіма відкритими струмопровідними частинами електроустановки. Система TN-C-S є перспективною для нашої країни, дозволяє забезпечити високий рівень електробезпеки при відносно невеликих витратах.

3. Система заземлення TN-S.

tns.gif

У системі TN-S нульовий робочий і нульовий захисний провідники прокладені окремо. Всі відкриті провідні частини електроустановки сполучені окремим нульовим захисним провідником PE. Така схема виключає зворотні струми в провіднику РЕ, що знижує ризик виникнення електромагнітних перешкод. Хорошим варіантом для мінімізації перешкод є прибудована трансформаторна підстанція (ТП), що дозволяє забезпечити мінімальну довжину провідника від вводу кабелів електропостачання до головного заземляючого затискача. Система TN-S за наявності прибудованої підстанції не вимагає повторного заземлення, оскільки на цій підстанції є основний заземлювач. Така система широко поширена в Європі.

4. Система заземлення TT.

У системі TT трансформаторна підстанція має безпосередній зв'язок струмоведучих частин із землею. Всі відкриті провідні частини електроустановки будівлі мають безпосередній зв'язок із землею через заземлювач, електрично незалежний від заземлювача нейтралі трансформаторної підстанції.

5.Система заземлення IT.

У системі IT нейтраль джерела живлення ізольована від землі або заземлена через прилади або пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні частини заземлені. Струм витоку на корпус або на землю буде низьким і не вплине на умови роботи приєднаного устаткування. Така система використовується, як правило, в електроустановках будівель, до яких пред'являються підвищені вимоги по безпеці.

Схема контурного заземлення.

kontur_z.gif

1. Заземлювачі
2. Заземляючі провідники
3. Заземляюче обладнання
4. Виробнича будівля.

Приклад схеми заземлення будинку.

h.jpg

1. Водонагрівач
2. Заземлювач грозозахисту
3. Металеві труби водопроводу, каналізації, газу
4. Головна заземляюча шина
5. Природний заземлювач (арматура фундаменту будівлі)

Заходи для захисту від ураження електричним струмом.

Для захисту людини від ураження електричним струмом застосовують захисні засоби - гумові рукавички, інструмент з ізольованими ручками, гумові боти, гумові килимки, попереджувальні плакати.

Контроль ізоляції проводів.

Для попередження нещасних випадків від ураження електричним струмом необхідно контролювати стан ізоляції проводів електроустановок. Стан ізоляції проводів перевіряють в нових установках, після реконструкції, модернізації, тривалої перерви в роботі. Профілактичний контроль ізоляції проводів проводять не рідше за 1 раз на 3 роки. Опір ізоляції проводів вимірюють мегаомметрами на номінальну напругу 1000 В на ділянках при знятих плавких вставках і при вимкнених струмоприймачах між кожним фазним дротом і нульовим робочим дротом і між кожними двома проводами. Опір ізоляції має бути не менше 0,5 Мом.

Voltstroy - интернет магазин электротехники