images_13.jpgЕлектричне коло –це сукупність пристроїв і об'єктів, які утворюють шлях для електричного струму, електромагнітні процеси в яких можуть бути описані з допомогою поняття про електрорушійну силу, струм і напругу.

Проста електрична установка складається з джерела (гальванічного елементу, акумулятора, генератора і т. п.), споживачів або приймачів електричної енергії (ламп розжарювання, електронагрівальних приладів, електродвигунів і т. п.) і з`єднувальних проводів, що сполучають затискачі джерела напруги із затискачами споживача. Тобто електричне коло - сукупність сполучених між собою джерел електричної енергії, приймачів і проводів, що сполучають їх (лінія передачі).

1275750566_cepi.jpg

Рис.1. Схема електричного кола

Електричне коло ділиться на внутрішню і зовнішню частини. До внутрішньої частини електричного кола відноситься саме джерело електричної енергії. У зовнішню частину кола входять з`єднувальні дроти, споживачі, рубильники, вимикачі, прилади електровимірювань, тобто все те, що приєднане до затискачів джерела електричної енергії.

Електричний струм може протікати тільки по замкнутому електричному колу. Розрив кола в будь-якому місці викликає припинення електричного струму.
Під електричними колами постійного струму в електротехніці мають на увазі кола, в яких струм не змінює свого напряму, тобто полярність джерел ЕРС в яких постійна.

Під електричними колами змінного струму мають на увазі коло, в якому протікає струм, який змінюється в часі.

Джерела живлення кола - це гальванічні елементи, електричні акумулятори, електромеханічні генератори, термоелектричні генератори, фотоелементи і ін. У сучасній техніці як джерела енергії застосовують головним чином електричні генератори. Всі джерела живлення мають внутрішній опір значення якого невелике в порівнянні з опором інших елементів електричного кола.

Електроприймачами постійного струму є електродвигуни, що перетворюють електричну енергію в механічну, нагрівальні і освітлювальні прилади, електролізні установки і ін.

В якості допоміжного устаткування в електричне коло входять апарати для включення і відключення (наприклад, рубильники), прилади для вимірювання електричних величин (наприклад, амперметри і вольтметри), апарати захисту (наприклад, плавкі запобіжники).

1275750603_11.jpg

Всі електроприймачі характеризуються електричними параметрами, серед яких основні, - напруга і потужність. Для нормальної роботи електроприймача на його затискачах необхідно підтримувати номінальну напругу.

Елементи електричного кола діляться на активні і пасивні. До активних елементів електричного кола відносяться ті, в яких індукується ЕРС (джерела ЕРС, електродвигуни, акумулятори в процесі зарядки і т. п.). До пасивних елементів відносяться електроприймачі і з`єднувальні дроти.
Елементи електричного кола, що володіють електричним опором і називаються резисторами, характеризуються так званою вольт-амперною характеристикою - залежністю напруги на затискачах елементу від струму в ньому або залежністю струму в елементі від напруги на його затискачах.

Якщо опір елементу постійний при будь-якому значенні струму в ньому і будь-якому значенні прикладеної до нього напруги, то вольт-амперна характеристика пряма лінія і такий елемент називається лінійним елементом.

У загальному випадку опір залежить як від струму, так і від напруги. Одна з причин цього полягає в зміні опору провідника при протіканні по ньому струму через його нагрів. При підвищенні температури опір провідника збільшується. Але оскільки у багатьох випадках ця залежність незначна, елемент вважають за лінійний.

Електричне коло, електричний опір ділянок якого не залежить від значень і напрямів струмів і напруги в колі, називається лінійним електричним колом. Таке коло складається тільки з лінійних елементів, а її стан описується лінійними рівняннями алгебри.

Якщо опір елементу кола істотно залежить від струму або напруги, то вольт-амперна характеристика носить нелінійний характер, а такий елемент називається нелінійним елементом.

Електричне коло, електричний опір хоча б одної з ділянок якої залежить від значень або від напрямів струмів і напруги в цій ділянці кола, називається нелінійним електричним колом. Таке коло містить хоча б один нелінійний елемент.

Voltstroy - интернет магазин электротехники