Електричні апарати

Роз’єднувач

large_images (1)_24.jpgБудь-яке електротехнічне устаткування періодично вимагає обслуговування і ремонту. Для надійного відключення електроустановки від живлячої мережі служать роз’єднувачі – контактні комутаційні апарати. Вони особливо актуальні в мережах з напругою від 6 кіловольт, оскільки створюють візуальний розрив в електричному колі, що служить гарантією відсутності напруги в електроустановці в цілому і в окремих її частинах. Для забезпечення безпеки, роз’єднувачі комплектують блокувальними пристроями, які виключають подачу напруги на ізольовану ділянку кола і не дозволяють проводити комутацію при включеному вимикачі навантаження.Класифікують роз’єднувачі за декількома оззнаками:

Типи реле

images_29.jpgРеле.

Реле - пристрій для комутації електричних кіл по зовнішньому сигналу. Реле широко застосовуються в пристроях автоматичного управління, контролю, сигналізації, захисту, комутації і так далі. Найбільш поширені проміжні реле, реле часу, захисні реле, реле тиску.

Основні типи реле.

Проміжні реле застосовуються для одночасного замикання або розмикання одного або декількох кіл.

Реле часу служить для штучного уповільнення дії пристроїв захисту і автоматики. Час, що проходить з моменту подачі напруги на обмотку реле часу до замикання його контактів, називається витримкою часу реле.

Елегазові вимикачі

large_images_29.jpgЕлегазовий вимикач – один з найсучасніших типів високовольтних вимикачів. Як середовище для гасіння дуги в них використовується шестифториста сірка (SF6, елегаз), яка володіє великою електричною міцністю і відмінними дугогасними властивостями. Назва елегаз (електричний газ) для шестифтористої сірки, дав в 1947 р. радянський фізик Б. Гохберг, він же першим висловив припущення про можливість застосування елегазу як ізоляційне середовище для електроустаткування високої напруги.

В РУ 6-10 кВ багатьох українських мережевих і промислових підприємствах назріла заміна застарілих і відпрацьованих свій ресурс, зазвичай, масляних вимикачів на сучасніші їх типи. Як правило, вибір падає на елегазові або вакуумні вимикачі. Про їх переваги і недоліки сказано в окремій статті. Розглянемо варіант з елегазовими вимикачами, які для мереж, які вимагають частих комутацій, переважно невеликих навантажень є кращим вибором.

Перетворювачі частоти

large_9.jpgЧастотним перетворювачем називається пристрій для регулювання частоти напруги, що подається на виконавчий механізм. За допомогою частотного перетворювача змінюється швидкість обертання валу електричного двигуна шляхом модифікації напруги на виході пристрою. Cкладається перетворювач з випрямляча і інвертора. Перша частина (міст постійного струму) випрямляє електричний струм, що поступає з живильної мережі, а друга (інвертор) - перетворює його в змінний струм іншої частоти і амплітуди.

Як правило, сучасний частотний перетворювач має керуючу частину на мікропроцесорах і силову – на тиристорах або (досконаліші моделі) на біполярних транзисторах з ізольованим затвором (IGBT), що працюють електронними ключами. Транзистори даного типу можуть управляти напругою до декількох кіловольт і струмами до декількох кілоампер, при цьому частота комутації перевищує 30 кГц.

Трансформатори струму

large_images (1)_20.jpgБагатьом відомо, що трансформатор, це такий електротехнічний апарат, який перетворить напругу, роблячи її більшою або меншою. Тому трохи дивно чути словосполучення "трансформатор струму". Не дивлячись на це, даний прилад існує і призначений для перетворення струму великих величин в струм, зручний для вимірювання і контролю із застосуванням пристроїв управління і звичайних вимірювальних приладів. Разом з цим трансформатори струму служать для ізолювання вимірювальної апаратури від високого потенціалу електромережі, в якій проводяться вимірювання або здійснюється контроль.

Трансформатори струму розділяють на прилади змінного і постійного струму. Перші поширені наймасовіше і саме їх гчастіше за і все називають "трансформатори струму".

Будова і принцип роботи асинхронного двигуна

large_ (5).jpgЕлектричні машини, що перетворюють електричну енергію змінного струму в механічну енергію, називаються електродвигунами змінного струму.

У промисловості найбільшого поширення набули асинхронні двигуни трифазного струму. Розглянемо будову і принцип дії цих двигунів.

Принцип дії асинхронного двигуна заснований на використанні магнітного поля, що обертається.

Для з'ясування роботи такого двигуна виконаємо наступний дослід.
Закріпимо підковоподібний магніт на осі так, щоб його можна було обертати за ручку. Між полюсами магніта розташуємо на осі мідний циліндр, що може вільно обертатися.

Voltstroy - интернет магазин электротехники