Електротехніка для початківців

Іонізація газів

images (2)_13.jpgСуть іонізації полягає в розділенні атома на позитивний іон і електрон. Більший інтерес для електроніки представляє іонізація газу, який знаходиться в електричному полі. Поняттям іонізації газу є поява в газі заряджених частинок – молекул, які називаються газовими іонами, під впливом різних зовнішніх взаємодій. Найбільший вплив роблять такі зовнішні агенти як рентгенівські промені, промені радію, сильний нагрів газу.
Викликають іонізацію, наприклад прилади, звані іонізаторами.

Кількісною характеристикою іонізації є інтенсивність іонізації, яка вимірюється кількістю пар протилежних по знаку частинок, що виникають в одиниці об'єму газу за одиницю часу.

Як влаштована електрична мережа

images_30.jpgЕлектростанції України об'єднані у спільну енергосистему, що є джерелом електричної енергії для всіх її споживачів. Передача і розподіл електроенергії здійснюється за допомогою повітряних ліній електропередачі, що перетинають всю країну. Для зменшення втрат при передачі електроенергії в лініях електропередач застосовується дуже висока напруга - десятки і (частіше) сотні кіловольт.

Через свою економічність при передачі енергії застосовується винайдена російським інженером М.О. Доліво-Добровольським трифазна система змінного струму, при якій електроенергія передається за допомогою чотирьох проводів. Три з цих проводів називаються лінійними або фазними, а четвертий - нейтральним дротом або просто нейтраллю.

Споживачі електроенергії розраховані на нижчу напругу, ніж напруга в енергосистемі, там використовуються Стабилизаторы наряжения. Пониження напруги проводиться в два етапи. Спочатку на знижуючій підстанції, що є частиною енергосистеми, напруга знижується до 6-10 кВ (кіловольт).

Трифазний змінний струм

large_ (6).jpgВ теперішній час в усьому світі отримала найбільше розповсюдження трифазна система змінного струму.

Трифазною системою електричних кіл називають систему, що складається з трьох кіл, в яких діють змінні, ЕРС однієї і тієї ж частоти, зсунуті по фазі одне щодо одного на 1/3 періоду (φ=2р/3). Кожне окреме коло такої системи коротко називають її фазою, а систему трьох зсунутих по фазі змінних струмів в таких колах називають просто трифазним струмом.

Майже всі генератори, встановлені на наших електростанціях, являються генераторами трифазного струму. По суті, кожний такий генератор являє собою з'єднання в одній електричній машині трьох генераторів змінного струму, сконструйованих таким чином, що індуковані в них ЕРС ззсунуті одна щодо одної на одну третину періоду.

Активний і реактивний опір, трикутник опорів

images (1)_14.jpgАктивний і реактивний опори.

Опір, який створюється проходами і споживачами в колах постійного струму, називається оммічним опором.

Якщо який-небудь провідник включити в коло змінного струму, то виявиться, що його опір буде дещо більший, ніж в колі постійного струму. Це пояснюється явищем, що отримало назву скін-ефекту (поверхневий ефект).
Суть його полягає в наступному. При проходженні змінного струму по провідникові всередині нього існує змінне магнітне поле, що перетинає провідник. Магнітні силові лінії цього поля індукують в провіднику ЕРС, проте вона буде не однаковою в різних точках перетину провідника: до центру перетину більше, а до периферії — менше.

Voltstroy - интернет магазин электротехники