(1)_5.jpgЕРС самоіндукції

Струм, що змінюється по величині, завжди створює змінне магнітне поле, яке в свою чергу, завжди індукує ЕРС. При будь-якій зміні струму в котушці (або взагалі в провіднику) в ній самій індукується ЕРС самоіндукції.

Коли ЕРС в котушці індукується за рахунок зміни власного магнітного потоку, величина цієї ЕРС залежить від швидкості зміни струму. Чим більша швидкість зміни струму, тим більша ЕРС самоіндукції.

Величина ЕРС самоіндукції залежить також від числа витків котушки, густини їх намотування і розмірів котушки. Чим більше діаметр котушки, число її витків і густина намотування, тим більша ЕРС самоіндукції. Ця залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни струму в котушці, числа її витків і розмірів має велике значення в електротехніці.

Напрям ЕРС самоіндукції визначається за законом Лєнца. ЕРС самоіндукції має завжди такий напрям, при якому вона перешкоджає зміні струму, що викликав її.

Інакше кажучи, зменшення струму в котушці спричиняє за собою появу ЕРС самоіндукції, направленій по напряму струму, тобто що перешкоджає його зменшенню. І, навпаки, при зростанні струму в котушці виникає ЕРС самоіндукції, направлена проти струму, тобто що перешкоджає його зростанню.

Не слід забувати, що якщо струм в котушці не змінюється, то ніяке ЕРС самоіндукції не виникає. Явище самоіндукції особливе різко виявляється в колі, що містить в собі котушку із залізним сердечником, оскільки залізо значно збільшує магнітний потік котушки, а отже, і величину ЕРС самоіндукції при його зміні.

Індуктивність

Отже, нам відомо, що величина ЕРС самоіндукції в котушці, окрім швидкості зміни струму в ній, залежить також від розмірів котушки і числа її витків.

Отже, різні по своїй конструкції котушки при одній і тій же швидкості зміни струму здатні індукувати в собі різні по величині ЕРС самоіндукції.

Щоб розрізняти котушки між собою по їх здатності індукувати в собі ЕРС самоіндукції, введено поняття індуктивності котушок, або коефіцієнта самоіндукції.

Індуктивність котушки являється величина, що характеризує властивість котушки індукувати в собі ЕРС самоіндукції.

Індуктивність даної котушки є величина постійна, не залежна як від сили струму, що проходить по ній, так і від швидкості його зміни.

Генрі — це індуктивність такої котушки (або провідника), в якій при зміні сили струму на 1 ампер в 1 секунду виникає ЕРС самоіндукції в 1 вольт.

На практиці іноді потрібна котушка (або обмотка), що не володіє індуктивністю. В цьому випадку дріт намотують на котушку, заздалегідь склавши його удвічі. Такий спосіб намотування називається біфілярним.

ЕРС взаємоіндукції.

Отже, ми знаємо, що ЕРС індукції в котушці можна викликати і не переміщаючи в ній електромагніт, а змінюючи лише струм в його обмотці. Але що щоб викликати ЕРС індукції в одній котушці за рахунок зміни струму в іншій, абсолютно не обов'язково вставляти одну з них всередину іншої, а можна просто розташувати їх в ряд.

І в цьому випадку при зміні струму в одній котушці виникнувший змінний магнітний потік пронизуватиме (перетинати) витки іншої котушки і викличе в ній ЕРС.

Взаємоіндукція дає можливість зв'язувати між собою за допомогою магнітного поля різні електричні кола. Такий зв'язок прийнято називати індуктивним зв'язком.

Величина ЕРС взаємоіндукції залежить перш за все від того, з якою швидкістю змінюється струм в першій котушці. Чим швидше змінюється в ній струм, тим створюється велика ЕРС взаємоіндукції.

Крім того, величина ЕРС взаємоіндукції залежить від величини індуктивності обох котушок і від їх взаємного розташування, а також від магнітної проникності навколишнього середовища.

Отже, різні по своїй індуктивності і взаємному розташуванню котушки і в різному середовищі здатні викликати одна в одній різні по величині ЕРС взаємоіндукції.

Щоб мати можливість розрізняти між собою різні пари котушок по їх здатності взаємно індукувати ЕРС, введено поняття взаємоіндуктивності або коефіцієнт взаємоіндукції.

Позначається ця взаємоіндуктивність буквою М. Одиницею її вимірювання, так само як і індуктивності, служить генрі.

Генрі — це така ввзаємоіндуктивність двох котушок, при якій зміна струму в одній котушці на 1 ампер в 1 секунду викликає в іншій котушці ЕРС взаємоіндукції, рівну 1 вольту.

На величину ЕРС взаємоіндукції впливає магнітна проникність навколишнього середовища. Чим більше магнітна проникність середовища, по якому замикається змінний магнітний потік, що зв'язує котушки, тим сильніший індуктивний зв'язок котушок і більше величина ЕРС взаємоіндукції.

На явищі взаємоіндукції заснована робота такого важливого електротехнічного пристрою, як трансформатор.

Voltstroy - интернет магазин электротехники