Школа електрика

Системи заземлення і еволюція вимог

large_images (1)_19.jpgСистеми заземлення і еволюція вимог

В даний час відповідно до стандартів IEC 60364 і стандартом Франції NF C 15100 використовуються три типи системи заземлення:

система TN відкриті провідні частини електроустановки приєднані до заземленої нейтралі джерела живлення;

система TT відкриті провідні частини електроустановки приєднані до заземлювача, яке являється незалежним від заземлювача нейтралі джерела живлення;

система IT відкриті провідні частини електроустановки приєднані до заземлювача, а нейтраль джерела живлення ізольована або заземлена через достатньо високий опір.

Закон Ома - найголовніший закон в електротехніці

images (3)_1.jpgЕлектричний струм і небезпечну напругу неможливо почути (за винятком високовольтних ліній, що гудуть, і електроустановок). Струмоведучі частини, що знаходяться під напругою, нічим не відрізняються на вигляд.

Неможливо впізнати їх і по запаху, і підвищеною температурою в штатних режимах роботи вони не відрізняються. Але включаємо в безмовну і тиху розетку пилосос, клацаємо вимикачем – і енергія немов береться з нізвідки, сама по собі, матеріалізуючись у вигляді шуму і компресії всередині побутового приладу.

Знову ж таки, якщо ми увімкнемо в роз'єми розетки два цвяхи і візьмемося за них, то буквально всім своїм тілом відчуємо реальність і об'єктивність існування електричного струму. Робити це, звичайно, наполегливо не рекомендується. Але приклади з пилососом і цвяхами наочно демонструють нам, що вивчення і розуміння основних законів електротехніки сприяє безпеці при поводженні з побутовою електрикою, а також усуненню забобонних упереджень, пов'язаних з електричним струмом і напругою.

Заземлення і занулення електроустановок

images (2)_7.jpgЗаземлення електроустановки — навмисне електричне з'єднання її корпусу із заземляючим пристроєм.

Заземлення електроустановок буває двох типів: захисне заземлення і занулення, які мають одне і теж призначення - захистити людину від ураження електричним струмом, якщо він доторкнувся до корпусу електроприладу, який через порушення ізоляції опинився під напругою.

Електричний струм в газах

images (1)_13.jpgГази (у тому числі і повітря) в звичайних умовах не проводять електричний струм. Наприклад, оголені провода повітряних ліній будучи підвішені паралельно один одному, виявляються ізольованими один від одного шаром повітря.

Проте під впливом високої температури, великій різниці потенціалів і інших причин гази, подібно до рідких провідників, іонізуються, тобто в них з'являються у великій кількості частинки молекул газу, які, будучи носіями зарядів, сприяють проходженню через газ електричного струму.

Але разом з тим іонізація газу відрізняється від іонізації рідкого провідника. Якщо в рідині відбувається розпад молекули на дві заряджені частини, то в газах під дією іонізації від кожної молекули завжди відділяються електрони і залишається іон у вигляді позитивної зарядженої частини молекули.

Електричний струм в рідинах

 (2)_2.jpgЕлектричний струм в рідинах

У металевому провіднику електричний струм утворюється направленим рухом вільних електронів і при цьому ніяких змін речовини, з якої провідник зроблений, не відбувається.

Такі провідники, в яких проходження електричного струму не супроводиться хімічними змінами їх речовини, називаються провідниками першого роду. До них відносяться всі метали, вугілля і ряд інших речовин.

Але є в природі і такі провідники електричного струму, в яких під час проходження струму відбуваються хімічні явища. Ці провідники називаються провідниками другого роду. До них відносяться головним чином різні розчини у воді кислот, солей і лугів.

Що таке електричний струм

 (1)_3.jpgЕлектричний струм — направлений рух електрично заряджених частинок під впливом електричного поля. Такими частинками можуть бути: у провідниках – електрони, в електролітах – іони (катіони і аніони), в напівпровідниках – електрони і, так звані, "дірки" ("електронно-діркова провідність"). Також існує "струм зсуву", протікання якого обумовлене процесом заряду ємності, тобто зміною різниці потенціалів між обкладками. Між обкладками ніякого руху частинок не відбувається, але струм через конденсатор протікає.

Струм характеризується силою струму, яка в системі СІ вимірюється в амперах (А), і щільністю струму, яка в системі СІ вимірюється в амперах на квадратний метр. Один ампер відповідає переміщенню через поперечний перетин провідника протягом однієї секунди (с) заряду електрики величиною в один кулон (Кл):