large_images (1)_20.jpgБагатьом відомо, що трансформатор, це такий електротехнічний апарат, який перетворить напругу, роблячи її більшою або меншою, напрыклад як дизельные генераторы. Тому трохи дивно чути словосполучення "трансформатор струму". Не дивлячись на це, даний прилад існує і призначений для перетворення струму великих величин в струм, зручний для вимірювання і контролю із застосуванням пристроїв управління і звичайних вимірювальних приладів. Разом з цим трансформатори струму служать для ізолювання вимірювальної апаратури від високого потенціалу електромережі, в якій проводяться вимірювання або здійснюється контроль.

Трансформатори струму розділяють на прилади змінного і постійного струму. Перші поширені наймасовіше і саме їх гчастіше за і все називають "трансформатори струму". Інші діють за принципом магнітного підсилювача і таким трансформатором є магнітопроникнений сердечник з обмотками змінного і постійного струму, додаткове джерело змінної напруги і випрямляч. Зміна величини постійного струму, що проходить по первинній обмотці, змінює магнітну проникність сердечника, що змінює індуктивний опір і силу струму в обмотці із змінним струмом. Вихідний сигнал утворюється за допомогою випрямляча і резисторів навантажень.

Як правило, первинна обмотка найбільш поширеного трансформатора струму (змінного) представляє собою один або декілька витків дроту великого діаметру, оскільки включається в контрольоне коло послідовно і повинна витримати протікання величезних струмів. Вторинна обмотка, навпаки, складається з численних витків дроту невеликого перетину. До неї підключаються пристрої управління і вимірювальні прилади з дуже малим опором. Струм, що проходить по вторинній обмотці, зазвичай, прямо пропорційний величині струму в первинній обмотці.

Для зручності вимірювання і контролю коефіцієнт трансформації, що є основним параметром трансформатора струму, підбирають так, щоб можна було використовувати стандартні прилади, тому номінальними струмами вторинних обмоток є 1, 5 і 10 ампер. Коефіцієнт вказують на корпусі трансформатора у вигляді співвідношення струмів первинної і вторинної обмоток (наприклад, 50/5А). Трансформатори струму виготовляють різних класів точності і напруги, конструктивних виконань, виду ізоляції, способу установки і т.д.:

- за призначенням диференціюють на захисні, вимірювальні, проміж (з їх допомогою вимірювальні прилади включаються в колі релейного захисту, вирівнюють струми в диференціальних захистах і тому подібне) і лабораторні (відрізняються високою точністю, наявністю безлічі вторинних обмоток для різних коефіцієнтів трансформацій);

- по методу установки ділять на зовнішні (закріплюють у відкритих РУ), закриті, вбудовані в електроустановки (трансформатори, машини, вимикачі, генератори і так далі), накладні (одягають на прохідний ізолятор – наприклад, ввод силового високовольтного трансформатора), переносні (для лабораторних випробувань і контрольних вимірювань);

- по пристрою первинної обмотки класифікують на шинні, одновиткові (стрижньові) і багатовиткоі;

- за способом кріплення трансформатори для зовнішньої і внутрішньої установки розділяють на опорні і прохідні;

- по вигляду ізоляції трансформаторних обмоток групують на суху ізоляцію (бакеліт, фарфор, епоксидна смола), паперово-масляну і з компаундною ізоляцією;

- по кількості ступенів трансформації розрізняють одно- і двоступінчаті (каскадні);

- по номінальній напрузі ділять на низьковольтних (до 1000 вольт) і високовольтних (понад 1000 вольт).

Voltstroy - интернет магазин электротехники